Skip to main content

MESARGEN Consortium funders

Hjärt-Lungfonden LOGO
Photo: Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden

 

Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) LOGO
Photo: SLMF

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF)

 

Tore Nilsons Stiftelsen

Sigurd och Elsa Goljes Minne Stiftelsen/ Lindhés Advokatbyrå AB

Magnus Bergvalls Stiftelse

KI Stiftelser och Fonder

Foundation for Sarcoidosis Research, Illinois, USA

Lars Hiertas Minne Stiftelsen

Eva and Oscar Ahréns Stiftelsen

Lisa and Johan Grönbergs Stiftelsen

Svenska Läkaresällskapet