Skip to main content

Välkommen till MESARGEN

Multi-Ethnic SARcoidosis GENomics Consortium

Målet med MESARGEN är att utveckla förståelsen av sarkoidos genom att använda en infrastruktur som låter oss undersöka många forskningsfrågor och där alla inblandade kan dra nytta av den.

Mesargens webbplats är skriven på engelska, var god se den engelska sidan för mer information.